Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Senaste protokollet"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Senaste protokollet


Skidsektionsmöte 2019-12-09 kl. 1900 i Grindstugan.

Det blev bra uppslutning på decembermötet, 18 st närmare bestämt. Samtliga i sektionens styrelse var på plats. De närvarande var: Peter Hugsén, Jan Karlsson, Anders Håkansson, Sören Larsson, Benny Karlsson, P-I Andersson, Niklas Andersson, Hans Andersson, Andreas Nyman, Mats Westerberg, Magnus Rostedt, Anna Widén, Louise Jern, Peter Martinsson, Daniel Karlsson, Andreas Malmsten, Juha Laukkanen och Bo Nyberg.

1. Mötets öppnande.

Ordförande Peter H hälsar alla välkommna. Dagens agenda godkänns.

2. Agneta Axnér.

En medlem, och även Broby GoIF:s sekreterare, Agneta Axnér har nyligen hastigt gått bort i sjukdom. Under denna punkt på dagordningen hedrades Agneta med en tyst minut.

3. Ekonomirapport.

Kassören Jan K visar en den senaste versionen av de personliga kontona som gäller fr.o.m. 190701. Som vanligt är det några konton som visar på underskott, vilket är tråkigt, men inom felmarginalen om man ska uttrycka sig snällt. Ersättningen från sektionens danskvällar är insatt på respektive person. De som har minus bör snarast betala in sin skuld. För övrigt är det fritt fram att betala in en summa till sitt konto, för att ha innestående medel. Gäller även nya medlemmar.

4. Rutiner och förutsättningar vid sektionens danskvällar.

Sommarens ändrade förutsättningar för att få ersättning vid danskvällarna anses ha fallit väl ut. Därför gäller det också fortsättningsvis. Skidsektionen ansvarar för tre danser av Brobys 20 totalt.

5. Hemsidan/webmaster /skidkalender.

Numera finns ett aktivitetshjul inlagt, där alla uppmanas att engagera sig. Om någon vill göra inlägg, lämna info eller bilder går det utmärkt. Kontakta, Janne K. när det gäller skidor, Mats W. när det gäller hemsidans utseende/layout, Peter T. angående det idrottsliga som skidtävlingar.

6. Klädbeställningen.

Enligt uppgift kommer klädbeställningen att ske. Den är inte så stor, men ansvarige Joel F säger sig ha den, och att den snart skickas. Det är ny leverantör igen och denna gång är det Atex. Kläderna är kvalitetsmässigt likt Trimtex, som många redan har. En stor fördel med Atex är att man kan komplettera, göra efterbeställningar utan att ha krav på minimum-antal. Givetvis är det bästa att ha allt klart i en originalbeställning. Det finns också kvar Dähli-produkter sedan i förra säsongen, 40 st buffar och 10 st mössor. De salufördes på mötet och många såldes på plats.

7. Fixardagarna.

En uppmaning framförs på nytt att försöka komma och hjälpa till på dessa arbetsdagar. Det har sin grund efter höstens dåliga uppslutning. Det är mer regel än undantag att endast ett fåtal ansluter från skidsektionen, och det visade sig senast vid höstens fixardag 1:a september. En vädjan från föreningen att hjälpa till i lite större omfattning bör hörsammas. Många av oss har anledningar som är acceptabla och kan helt enkelt inte. Det som är önskvärt är att de som kan, eller tvekar att komma, avsätter några timmar på ledig tid. Om några gör det vid ett tillfälle, kan andra göra det någon annan gång. Endast en sådan liten förändring skulle underlätta. Nästa års fixardagar är klara. 10/5 och 17/5 på våren och höstens dag blir 30/8.

8. Broby huvudförening, vaktmästare.

Per-Ivan informerar och uppdaterar oss medlemmar om läget i huvudföreningen. Ekonomin är bra och 2019 kommer att ge ett plusresultat. Föreningens program för 2020 är klart, och kommer medlemmarna tillhanda ihop med utskick av medlemsavgiften. Broby GoIF har lagt fram en tvåårs-budget till Flens kommun, och därigenom ansökt om föreningsbidrag. Föreningen önskar, och borde tilldelas något bidrag även från Katrineholms kommun för arbetet som krävs för att anordna skidspår på Backavallen. Det måste ha framgått förra säsongen att inte bara Brobyåkare, utan mängder av övriga motionärer uppskattade och nyttjade denna lilla slinga. Det måste också påpekas att Backavallens personal var högst delaktig, i och omkring det arbetet. Här hoppas man att en kontakt kan knytas mellan Kholms kommun och Broby GoIF. Vidare är årsmötet bestämt till 16/3 dit alla skidåkare är välkommna. Föreningens vaktmästartjänst kommer att delas upp på två personer. Jan Johnsson, som varit det tidigare, tar hand om gräsklippningen och utemiljön. Juha Laukkanen tar mer hand om fastighetsskötsel, det som rör renoveringar och reparationer.

9. Kretstävlingar, övriga skidlopp.

Vår egen kretstävling kommer att vara 5/1, om förutsättningar finns. Juha L är ansvarig, och hör av sig angående funktionärskap och annan hjälp. Tänk på vårt ordspråk: ”De som inte hjälper till, får deltaga i tävlingen”. Det blir fler krets- och distriktstävlingar i närområdet, samt de många storloppen där åkare tävlar, både för att hitta tävlingstempo och seeda fram sig i Vasaloppets startled. T.ex. Tintomaraloppet, Evertsbergsrännet, Engelbrekts- och Skinnarloppet. Samtliga seedningslopp finns länk till på hemsidan, ”Skidsektionen”. Det vore roligt om Broby kunde representeras vid de övriga kretstävlingarna, en liten uppmaning allså.

10. Medlemsregister och medlemsavgift.

En ny medlem presenteras, Patrik Karlsson. Medlemsregistret är uppdaterat och fr.o.m. 2020 kommer det nya familjemedlemskapet börja gälla, efter beslut vid årsmötet 2019. Den vanliga enskilda medlemsavgiften på 200 kr att behållas, men det kommer även att utformas en ny typ av medlemskap, där vuxna och barn t.o.m. 25 år, inom samma familj och boende på samma adress, kommer att få ett slags familjemedlemskap. Avgiften för det kommer att bli 300 kr, sedan tillkommer sektionsavgiften på 200 kr/person om man är aktiv, precis det som gäller för den enskilda medlemmen. Klubben har förhoppningar om att fler ungdomar ansluter sig, vilket är bra för återväxten, men också av stor betydelse för att föreningen ska kunna få ta del av aktivitetsbidrag från kommunen.

11. Anmälan vasaloppsveckan.

Boendet under vasaloppshelgen är fulltecknat. Sista anmälnings- och betalningsdag var 31/10. Samtliga som har betalat in har också fått plats. Senare inbetalningar och anmälningar för boende i Mångsbodarna får komma i andra hand, eller försöka lösas. Logi inför de andra loppen under vasa-veckan finns som vanligt. Till dessa lopp anordnas transporter och måltider på egen hand, eller i samråd med andra. Förmånen att få bo organiserat hos Janne i Mångsbodarna har funnits i många år, 2020 är nu klart, och förmodligen även året därpå. Sedan kan en förändring komma att ske och det beror på familjära angelägenheter. I framtiden kan andra fastigheter i byn komma att bli mer nyttjade till logi.

 

 

 

12. Anmälan till träningsläger.

Även denna säsong finns möjligheter att åka till Mångsbodarna veckorna 2,3,4,5 och 7. Bussen måste dock fyllas upp till ca. 6 deltagare, för att rulla iväg. Höjd kostnad i år på grund av högre hyra och bränsle, så det kostar nu 1200 kr/person. Och, anmälan är bindande. Vid sjukdom eller annat avhopp går man alltså miste om kostnaden, om den drabbade inte hittat någon ersättare. Detta måste gälla om den budgeterade omkostnaden för samtliga träningshelger ska hållas.

13. Skidspår Backavallen och Jättorp.

Första försöken att påbörja spåret vid Backavallen gjordes 13 november. Avskrapet som sparats från isbanorna lades ut och hoppet om tidigt spår fanns. Sedan kom ett väderomslag som grusade förhoppningarna. Efter snöfallet i slutet på november var Juha ute och packade på Jättorp. Det var för liten mängd för att dra spår, men genom intern information så hann flertalet Brobyåkare testa skidorna på hemmaplan ett par dagar, innan snön töade och blåste bort. Läget nu i vecka 50 är att ingen vinter siktas.

14. Valla- och teknikhjälp vid Jättorp.

Den här idén väcktes redan för två år sedan, men p.g.a. dåliga vintrar har den inte kunnat infriats. Ska idén bli utav, så måste det bli vinter så de dragna spåren blir fasta och ligger kvar. Likt förra säsongen ska vi försöka hjälpa till. En god tanke till att visa upp vår fina skidklubb är att finnas till hands ett par dagar, lämpligtvis en helg ute vid Jättorp. Vid fina skiddagar är det ofta många åkare från allmänheten som kanske har vallat lite tokigt, eller åker felaktigt, som ber om assistans. Eller att vi från klubben ser någon som behöver tips, och erbjuder oss att hjälpa till. Datum går inte att bestämma, så när det blir rätta förhållanden, får vi försöka att snabbt och spontant organisera oss.

15. Loppis våren 2020.

I samband med utskick om sponsring (hösten 2016) till Brobys spårutrustning, som Andreas M ansvarade för, så gjorde han en intresseanmälan till Tekniska Verken om att Broby skidor kan vara ansvariga för loppis på Vika återvinningscentral. Då det intresset är stort bland kommunens föreningar för att vara loppis-ansvariga så går det efter turordning. Någon gång i vår verkar det vara Brobys tur.

16. Kommande mötesdagar.

Januarimötet tisd. 7/1 ställs in. Återstår månd. 3/2 och avslutningen fred. 6/3, alltid kl. 19:00.

17. Övriga frågor.

Inga frågor. Därmed avslutas mötet, på återseende.

                                                                                       Katrineholm 2019-12-11   Bo Nyberg

 

Inga nyheter är skapade

 

 

 

GPS koordinater till Broby Festplats:
Latitud: 58°54'25.89"N
Longitud:  16°27'45.60"O
 

Postadress:
Broby GoIF
Broby Grindstugan, Broby Grindstugan
64297 Bettna

Kontakt:
Tel: 015030091
E-post: brobygoif@passagen.se

Se all info