Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Verksamhetsberättelser"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Verksamhetsberättelser


Verksamhetsberättelse 2020 Broby GOIF skidor

År 2020 skulle visa sig bli ett mycket annorlunda år. Skidsäsongen dröjde eftersom fel väderlek visade sig, det fanns varken natursnö eller konstsnö i våra trakter och därmed blev Brobys egna tävling v.1 återigen inställd. Någon riktig vinter infann sig inte, för den snö som föll blev inte så gammal. De sedvanliga träningslägren i Mångsbodarna var planerade och genomfördes, över-blivna platser fanns, så drop-in var möjligt för sena anmälningar. Även enskilda separata skidläger förekom, samtidigt som de två sista sektionsmötena för 2019-20 genomfördes.

Flera av de seedningslopp som Brobys åkare brukar deltaga i blev inställda. Skulle någon åkare vilja planera en skidtävling, så fick det bli en bra bit norrut och detta gjorde att tävlandet blev sparsamt denna säsong. Några av Brobyåkarna deltog i långloppen, som Orsa Ski Marathon, Wadköpingsloppet (som åktes vid Långberget, Värmland) och Halvvasan. Vi i skidklubben försöker visa oss i media, därför skickar vi små notiser, någon bild och resultat till lokaltidningen.

Broby GoIF hade 49 anmälda till de olika loppen under vasaloppsveckan, några av dessa kom inte till start. Vasaloppet 37 st, Öppet Spår 5 st, Halvvasan 5 st och Kortvasan 2 st. Vasaloppet blev ett jobbigt lopp, vilket tider och placering vittnar om. Brobybäst i år blev Marcus Sjöberg med tiden 6:11:21 och 1166:e plats, följt av Joel Fridén 6:19:11 och Christoffer Lomberg 7:01:41.

När Vasaloppsveckan var över var säsongen till ända och fredagen 6 mars hade vi avslutningsfest i Grindstugan. Ca: 20 medlemmar hade slutit upp i lokalen och som vanligt med egen förtäring och föreningen bjöd på kaffe och tårta, medan skidkamraterna berättade om sina respektive lopp. Ihop med detta så blev det sedvanlig avtackning för gångna säsongen till stugägare, stugvärdar och spårdragare. Vid namn Janne K, Janne P, Gillis S. och Juha L.

När skidsäsongen var över så hade Covid-19 pandemin börjat breda ut sig, och restriktioner för att skydda sig påmindes och förnyades vecka för vecka. Därmed var Broby GoIF:s flaggskepp danserna, i riskzonen och så förblev det. Inte någon dans under 2020, därför ingen aktivitet vid dansbanan för skidsektionen heller.

Skidsektionen ställde upp på fixardagarna som var vid två tillfällen, då reparationer och förberedelser på dansbyggnaden genomfördes. Vi deltog även vid vår- och höststädningen.

Broby har också ett fåtal Vasaloppsåkare som även deltagit i Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet och därmed genomfört En Svensk Klassiker.

Upptaktsmötet i september blev inställt, likaså decembermötet, eftersom rådande restriktioner i samhället höll i sig. Kontakten mellan skidmedlemmarna fick ske via sociala medier och e-post.

Gemensamma rullskidsträningar med ca 8-10 åkare förekommer inte numera, men de enskilda passen för likvärdiga åkare genomförs. Klubbens snöåkare är även mycket duktiga rullskidsåkare.

Under 2020 har en epok nått sitt slut. De årligen återkommande uppskattade träningslägren, login i samband med Vasaloppet, det som för alla Broby GoIF:s skidåkare varit en självklarhet under skidvintrarna, tack vare Janne och Anita, är nu historia. De har upplåtit, den inom släkten ägda stugan i Mångsbodarna, under många år till förmån för vår förening. Janne har organiserat, planerat, renoverat och byggt om och till, för att alla andra ska få det så bra som möjligt under

skidlägren. Under detta väldigt annorlunda år, så har Janne och Anitas, de andra delägarnas andelar i Mångsboden övergått till familjens yngre generation, som från och med nu vill ha stugan mer privat. Vi är många medlemmar, som under alla år fått uppleva och bott hos er i stugan, som vill rikta ett jättestort TACK till den gästvänligheten. Det måste ändå framföras att möjligheten till boende i de närliggande stugorna kvarstår, ”Hållpärsstugan” och ”Martinssons”.

Katrineholm 2021-02-21 Bo Nyberg

Verksamhetsberättelse 2019 Broby GOIF skidor

Under verksamhetsåret har skidsektionen hållit fyra möten. De två sista för vintern 2018-19 och de två första för 2019-20.

Skidsäsongen började på samma sätt som de senaste åren, med snöbrist. Den natursnö som kom var i så liten mängd så den blev försumbar. Vår egen kretstävling i Forssjö i början av januari fanns inte en tanke på att förbereda, den blev inställd igen. Men tack vare några yngre kamrater i klubben som också tillhör de främsta i Broby, framfördes i ett tidigare skede en idé till personalen vid Sportcentrum/ Backavallen om att ta tillvara allt överskott som ismaskinen får med sig från konstisbanorna, och på så sätt försöka anlägga ett skidspår av konstsnö på området.

Det förslaget fick gehör av skidåkarna, men skulle innebära mycket ideellt arbete med handkraft för att portionera ut snömängden runt om A-planen. Inte bara manskap från Broby deltog, det arbetet anammades också av Backavallens personal, som både med skyfflar och traktor bidrog med stor hjälp. När sträckan var fylld med snö och preparerad kunde ett dubbelspår på 580 m. mätas upp. Vecka 50 kunde man premiäråka där. Mycket jobb lades ned i omgångar, för att fylla på snö runt och preparera. Spårmaskinen kördes av Juha Laukkanen, som alltid var steget före, och gav skidåkarna de bästa förutsättningarna under några månader. Många medlemmar, gamla som unga, var med i det ideella arbetet, men vi fick även mycket hjälp från kommunens personal. Ett stort tack riktades till alla, ingen nämnd, och heller ingen glömd. Allmänheten utnyttjat också spåren flitigt och några icke namngivna motionärer ringde upp Jan Karlsson, berömde och framförde tack till Broby GoIF för det utmärkta arbetet, för att få till ett skidspår. Lokalpressen uppmärksammade och skrev om den korta slingan mitt i staden, som faktiskt blev en succé.

Snön kom till sist ändå, men den riktiga vintern hade redan uteblivit. Under februari månad var snötillgången så pass att Jättorp kunde bjuda på preparerade skidspår. Sträckan blev full längd, vilket innebar drygt 5 km, och även här var det Juha som lade ned mycket tid på jobbet. Det var alltså på dessa två platser som skidåkning kunde utövas regelbundet på hemmaplan.

Sedan kom de vanliga träningshelgerna i Mångsbodarna, med början vecka 2. Under samtliga veckoslut fylldes platserna tillräckligt i bussen så att budgeten kunde hållas. Buss och boende organiserades som vanligt av Jan Karlsson. Fantastiskt att du orkar med detta arbete år efter år, tack Janne. Under en helg även en separat bil då många träningssugna ville få ihop fina extra mil. I slutet av januari börjar långloppen, seedningsloppen att dra igång. Den här vintern blev det inte lika många starter för Brobyåkarna, som det var för bara fem år sedan. Det är en trend som visat sig och kanhända beror det på de numera dåliga vintrarna. De flesta av oss fick nog inte ihop så många mil på snö som de tänkt sig. Det är svårt att planera och anmäla starter till loppen, när man inte vet förrän dagen innan om loppen kommer att genomföras. Broby GoIF hade ändå representanter i flertalet lopp, Wadköpingsloppet, Evertsbergsrännet, Bessemerloppet i Högsbo, Engelbrektsloppet och XL-slingan i Mjölby. Genom kontakt med den lokala tidningen försöker vi redovisa tävlingsresultat och även bilder, för att få de publicerade i pressen. Vi vill ju försöka visa upp oss, eftersom vi är både duktiga och snygga i spåren.

Avslutningsvis Vasaloppsveckan, där vi hade 51 starter i de olika loppen. 1st Kortvasan, 1st Tjej-vasan, 4 st Halvvasan, 5 st ÖS sön, 5 st ÖS mån och 33 st i Vasaloppet. Finalveckan bjöd på underbara förutsättningar för skidåkarna ända fram till söndagen. Omslag i vädret gjorde årets

Vasalopp till ett av de tuffaste. Väl uppe efter högsta punkten, när färdriktningen mot Mora började, så hade åkarna både stark vind och snöfall på sig. Det höll i sig, så mängden åkare hade det jobbigt hela vägen till målet, vilket framgår av tiderna. De tre främsta Brobyåkarna för dagen blev Marcus Sjöberg med tiden 6:10:41och 863:e plats totalt, Joel Fridén 6:28:54, 1190:plats och Juha Laukkanen 6:32:09, 1257:e plats. Några av de våra bröt loppet. Samtliga resultat under säsongen finns att tillgå på hemsidan.

När Vasaloppsveckan var över var säsongen slut. Fredagen 8 mars hade vi avslutningsfest i Grindstugan, och samtidigt inleder vi lättsamt kommande säsong. Ungefär 20 medlemmar hade slutit upp i lokalen, som vanligt med egen lättare förtäring och kaffe med tårtor från klubben. Uppmuntran i form av ännu ett foto på vasaloppsåkarna och en blomma till Janne och Anita Karlsson för hans engagemang av resor och logi. Blommor också till Jan-Olov Pettersson, Gillis Stenberg för god medhjälp till Janne under Vasaloppsveckan samt till Juha Laukkanen som vanligt ombesörjde arbetet med spårdragningen. När möjligheterna till att göra spår finns så utför han det med stort engagemang och glädje, och det uppskattas verkligen av både föreningen och allmänheten.

Under verksamhetsåret 2019 har en skidmedlem jubilerat. Han uppvaktades däremot ihop med 2018 års jubilarer. Det pga att skidsektionen har sitt år från/till, upptakten/avslutningen i mars. Ytterligare tre medlemmar har firat jämna år, men de är väldigt passiva i skidsektionen.

Som vanligt slutar några medlemmar, av naturligaskäl eller tappat intresse. Men det kommer också nya till klubben, så totalt sätt ökar skidsektionen sitt medlemsantal.

Klubben har också ett fåtal som deltagit i Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet och därmed genomfört Klassikern.

Skidsektionen stod som vanligt för arbetet kring danserna vi tre tillfällen, en i juni, en i juli och en gång i augusti. Det fungerade som vanligt mycket bra. Nytt för året var lite ändrade rutiner inför danserna och hur skidsektionens ersättning skulle fördelas till de som arbetade kring danserna.

Upptaktsmötet för säsongen 2019/20 hölls den 9 september. De kommande mötesdagarna blev som vanligt bestämda. Under decembermötet offentliggjordes att Broby GoIFs sekreterare i huvudstyrelsen, Agneta Axnér, hastigt har avlidit i ett sjukdomstillstånd. Mötesdeltagarna hedrade henne med en tyst minut.

De gemensamma rullskidsträningarna har numera upphört. Det verkar tendera mycket åt indi-viduell rullskidsträning, eller ett fåtal i mindre grupp, eftersom det då är lättare att bestämma tid.

Skidsektionen har varit kallad till både vår-och höststädningen. Deltagarantalet var dock så få av skidornas medlemmar, så det kan nämnas som dålig uppslutning. Det gällde både vid våren och hösten. Detta lyftes också på decembermötet, så vi hoppas på förbättring till nästa år.

Katrineholm 2020-01-15 Bo Nyberg

Verksamhetsberättelse 2018        Broby GOIF skidor

Under året har fyra sektionsmöten hållits. De två sista för vintern 2017-18 och de två första för 2018-19.

Skidsäsongen började med snöbrist. Vår egen kretstävling i Forssjö, som planerats i början av januari kunde inte genomföras. Det blev svårt att träna kontinuerligt på snö här på hemmaplan. Vid de tillfällen som rätt mängd snö föll var Förste Spårdragare Juha Laukkanen på plats för att göra en insats åt alla skidåkare häromkring. Det blev på Jättorp och öppna ytor som spåren anlades, eftersom Forssjös bana ligger i skogen och behöver större mängder snö för att kunna prepareras. Dessa förutsättningar gjorde att många åkte till Båsenbergas konstsnöslinga för att träna, men en del åker också vid Sätra Granhed, som har liknande ytor som Jättorp.  

Sedan kom de vanliga träningshelgerna i Mångsbodarna, med början vecka 2. Under samtliga veckoslut fylldes platserna tillräckligt i bussen så att budgeten kunde hållas. Busschaufför till lägren i år var, Janne Karlsson. Att du orkar med detta, tack Janne. Under ett par helger även en separat bil för det är så trivsamt i fäboden. I slutet av januari börjar långloppen, seedningsloppen att dra igång. Evertsberg vecka 5, och där hade Broby flera åkare med. Samma vecka hade Broby åkare med i Wadköpingsloppet. Sedan vecka 6 i Engelbrektloppet som vanligt. Men även de långa loppen i Mattila, XL-slingan, Vreta har Brobyåkare deltagit.

På grund av snöbristen på många håll många blev det svårt att planera och anmäla starter i de olika loppen som finns. De flesta av oss fick nog inte ihop så många mil på snö som de tänkt sig. Genom kontakt med den lokala tidningen försöker vi få tävlingsresultat och även bilder publi-cerade i pressen. Vi vill ju försöka visa upp oss, eftersom vi är både duktiga och snygga i spåren. Avslutningsvis Vasaloppsveckan, där vi hade deltagare i de flera lopp, 2 st Kortvasan, 1st i Tjej-vasan, 3 st Halvvasan, 6 st Öppet Spår och 26 st Vasaloppet. Till Nattvasan, som var föregående års nyhet hade klubben ingen anmäld. Det loppet är lite utöver det vanliga och ligger för nära inpå originalet, så det kan tyckas mer naturligt att skida på dagen, och i den traditionella Vasan. De tre bästa Brobyåkare i Vasaloppet blev Marcus Sjöberg på 532:e plats med tiden 5:21:27, Joel Fridén 5:48:35 på 1290:e och Juha Laukkanen 5:55:18 på 1523:e plats. Samtliga resultat under säsongen finns att tillgå på hemsidan. Några fler åkare var anmälda till Vasaloppet och Öppet Spår, men kom ej till start, eller bröt loppen.

När Vasaloppsveckan var över var säsongen slut och fredagen 9 mars hade vi avslutningsfest i Grindstugan, och samtidigt inledningen på nästkommande säsong. Ungefär 25 medlemmar hade slutit upp i lokalen, som vanligt med egen lättare förtäring och kaffe med tårtor från klubben. Ytterligare ett ”lagfotografi” och värmande ord till Jan Karlsson för hans engagemang av resor och logi, blommor till Jan-Olov Pettersson och Gillis Stenberg för god medhjälp till Janne under Vasaloppsveckan. Som vanligt var det Juha Laukkanen som skötte spårdragningen, och det blev på Jättorp som de aktiva kunde hitta spår att åka på. När möjligheterna till att göra spår kommer, så ordnar han det omgående. Viss press har han på sig, men det utför han med stort engagemang och glädje, och det uppskattas verkligen av både föreningen och allmänheten.

Under verksamhetsåret har fyra jubilarer uppvaktats, en 50-, en 60- och två 80-åringar. Ytterligare tre personer fanns, men de undanbad sig detta.

Som vanligt slutar några medlemmar, av naturligaskäl eller tappat intresse. Men det kommer också nya till klubben, så totalt sätt ökar skidsektionen sitt medlemsantal.

Klubben har också ett fåtal som deltagit i Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet och därmed genomfört Klassikern.

Skidsektionen stod som vanligt för arbetet kring danserna vi tre tillfällen, en i juni, en i juli och en gång i augusti. Det fungerade utmärkt och här är det inga problem med uppslutningen.

Upptaktsmötet för säsongen 2018/19 hölls den 10 september. De kommande mötesdagarna blev som vanligt bestämda. Under decembermötet offentliggjordes en tråkig nyhet, vår klubbkamrat Lena Kihlberg har avlidit, som en följd av en kortare tids sjukdom. Mötesdeltagarna hedrade henne med en tyst minut.

De gemensamma rullskidsträningarna har numera upphört. Det verkar tendera mycket åt indi-viduell rullskidsträning, eller ett fåtal i mindre grupp, eftersom det då är lättare att bestämma tid.

Skidsektionen har deltagit vid vår-och höststädningen. Denna vår blev uppslutningen bra. Efter påtryckning kom väldigt många, därmed kunde också mycket arbete genomföras enligt planering. Det fina vädret denna dag bidrog kanske, men arbetet underlättas när fler hjälper till. Fika och lite samkväm inkluderades. Lite synd att höstens arbetsdag inte fick liknande uppslutning, så där får vi medlemmar bättra oss.

 

                                                                 Katrineholm 2019-04-10  Bo Nyberg

 

Inga nyheter är skapade

 

 

 

GPS koordinater till Broby Festplats:
Latitud: 58°54'25.89"N
Longitud:  16°27'45.60"O
 

Postadress:
Broby GoIF
Broby Grindstugan, Broby Grindstugan
64297 Bettna

Kontakt:
Tel: 015030091
E-post: info@brobygoif.se

Se all info